Anasayfa > Bilgilendirme > Yasal Bildirimler > Kamuoyu Bilgilendirmesi
Kamuoyu Bilgilendirmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Elektrik dağıtım lisansı sahibi olan kurumumuz, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda müşterilerimizin bilgilendirilmesine azami önem göstermektedir. Kurumumuzun bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3. Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimi siz değerli abonelerimizin bilgilerine sunmamız gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması politikası, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca elektrik dağıtımı ile iştigal eden kurumumuz ile müşterilik ilişkisi içerisinde olan bütün abonelerimize ve potansiyel abonelerimize uygulanmaktadır. Bu bildirim, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve 3. Kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin bildirilmesiyle ilgilidir.

Siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmemiz için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Bu veriler, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım hizmetinin sunulması, yatırımların yapılması, sayaçların okunması, dağıtım sistemine bağlantı, dağıtım tesislerinin işletilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Paylaştığınız bu veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde kurumumuzca hizmet gayesi ile kullanılmaktadır. Kurumumuz, abonelerine ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına, ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş., TEDAŞ, TEİAŞ, elektrik piyasası mevzuatı uyarınca kendilerine lisans verilen şirketler ve ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi yurt dışı ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, elektrik dağıtım faaliyetini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla,  kurumumuz içerisinde kurum adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. Bu veriler, sadece dağıtım faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir.

Kişisel verileriniz, müşteri hizmet merkezlerimiz, arıza – bakım- onarım servislerimiz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Kurumumuz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 11 inci maddesi uyarınca haklarınız aşağıda sayılmaktadır.

Kişisel verilerinizin:

a)    İşlenip işlenmediğini öğrenmek,

b)    İşlenmişse bilgi talep etmek,

c)    İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

e)    Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

f)    Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,

g)    Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,

h)    Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek

i)     Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kişisel verilerin korunması hakkında daha fazla bilgi edinmek veya yukarıda sayılı haklarınız kapsamında bir işlem gerçekleştirmek isterseniz kurumumuzun internet sitesi olan www.ayedas.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da ALO 186 numaralı  çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Kurumumuz abonelerden ve kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Bildirim'de her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kurumumuz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken Çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile Çerezlerin engellenmesi mümkündür. Kullanıcının Site'yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi: Bağlarbaşı Mahallesi Refahevler Sokak No: 2/2 B Blok Maltepe/İSTANBUL adresindeki kurumumuz merkezine yazılı olarak , ayedas@ayedas.com.tr  mail adresine online ya da aynı Kanun uyarınca oluşturulmuş Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

 

İstanbul Anadolu Yakası  Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​