Anasayfa > Destek ve Yardım > Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

Kaçak

Arıza Endeks Okuma Kesme Açma
Yeni Bağlantı Sayaç Kaçak
Müşteri İlişkileri OSOS

Kaçak elektrik kullanımı nedir?

​Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26 ncı Maddesi'ne göre;
 a) Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
b) Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Usulsüz elektrik kullanımı nedir? Tespiti halinde nasıl işlem yapılır?


​Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 32 nci maddesine göre tüketicinin;                                                                                            
• Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,                                                                                                                                                                                                                  • Kendi adına perakende satış sözleşmesi  veya ikili anlaşması olmadan daha
önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle
 elektrik enerjisi tüketmesi,
• Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere
 haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,
• İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması
gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru
tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,
• İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun
 kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
• Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak
 onbeş gün içerisinde bildirmemesi,
• Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün
 yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans
 sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat
 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
• Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi
 tüzel kişinin izni dışında açması,
•   İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken son kaynak tedariği
kapsamına dahil olmasına rağmen son kaynak tedariğine ilişkin
perakende satış sözleşmesi imzalamak için bu madde ile Yönetmeliğin
 onuncu maddesinde öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,
hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.
 
Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye
yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten
 kesme ihbarı bırakılır. Müşteri yükümlülüklerini yerine getirmediği
takdirde elektriği kesilir. Müşterinin dâhil olduğu abone grubuna ve
usulsüz tespitinin ait olduğu yıla göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurul 
  kararı ile belirlenen kesme-bağlama ücretinin 5 katı ceza uygulanır.
 Müşteri yükümlülüklerini yerine getirdikten ve ödemesini yaptıktan
 sonra tesisata tekrar enerji verilir.

Tesisatıma kaçak tutanağı tutuldu ne yapmalıyım?

​186 numaralı Çağrı Merkezimizden borç tutarınızı öğrenebilirsiniz.                                                  
Ödeme noktaları:
Kaçak tüketim borcunuzu gişe ödeme noktalarımızdan, PTT gişelerinden ve ZİRAAT BANKASI’ndan (15:30dan sonra) yapabilirsiniz. Ayrıca online ödeme için aşağıdaki internet şubelerini kullanabilirsiniz.
• AKBANK
• DENİZBANK
• FİNANSBANK
• GARANTİ BANKASI
• ING
• İŞ BANKASI
• ŞEKERBANK
• TEB
• VAKIFBANK
• ZİRAAT BANKASI

Nasıl kaçak ihbarında bulunabilirim?

​186 numaralı Çağrı Merkezi veya size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi noktalarından ihbarda bulunabilirsiniz.