Anasayfa > Hizmetlerimiz > Dağıtım Sistemleri ve Yatırımlar > Dagitim Sistemleri ve Yatırımlar
Dagitim Sistemleri Ve Yatırımlar
​​
DAĞITIM SİSTEMLERİ

AYEDAŞ; enerji taleplerinin, şebeke ihtiyaçlarının ve şirket bünyesindeki diğer tüm yatırım ihtiyaçlarının değerlendirilerek yatırım planlarının oluşturulması ile gerçekleşmesinin takibinden sorumludur. Bunun yanında yatırım bütçesinin takip etme, 5 yıllık yatırım bütçesi ve gerekçe raporlarının ve EPDK’ya sunulan yatırım raporlarının hazırlanması görevleri arasındadır. AYEDAŞ, yatırım malzemelerinin satın alma süreçlerinin teknik koordinasyonunu ve enerji bağlantı görüşlerinin verilmesini sağlamaktadır. Bağlantı anlaşmalarının yapılması, yatırımlar ile ilgili mevzuatın takibi ve uygulanması da yükümlülükleri arasında bulunmaktadır.

Yapım İşleri
 • Mevcut elektrik altyapısında gereken değişiklikleri,
 • Mevcut elektrik altyapısında gereken yenilemeleri,
 • Altyapının büyümesi adına yapılacak yatırımların yasal mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirilmesidir.

Bu kapsamda ihtiyaç olan bölgelerde,

 • Enerji Nakil Hatları,
 • Yer altı elektrik şebekesi,
 • Aydınlatma tesisleri,
 • Transformatör merkezleri yapılmaktadır.

Bu yatırımların en uygun maliyetli çözümle projelendirilmesi ve proje doğrultusunda tesisinin yapılarak müşterilerimizin hizmetine sunulmasını sağlamak esastır. Ayrıca yeni inşa edilen binaların elektrik taleplerinin karşılanması da görevlerimiz arasında önemli yer tutmaktadır.

Emlak ve Kamulaştırma
 • Şirketimizin yatırım programında yer alan tesis (Enerji Nakil Hattı, Trafo, Dağıtım Merkezi, Kesici Önleyici Kabin Vb.) yerlerinin, kamulaştırılması faaliyetleri yürütülmektedir. Bedelli/ Bedelsiz olarak irtifak hakkı, intifa hakkı, kiralama veya tahsis şeklinde temin edilmektedir.
 • Kamulaştırmaya esas harita ve planlar hazırlanarak bedel tespitleri yapılmaktadır.
 • Etüt amaçlı arazi ölçümleri yapılmaktadır.
 • İmar planı içerisine isabet eden tesis yerlerinin ilgili belediyesinden gerekli tahsisin sağlanması çalışmaları yürütülmektedir.
 • Ormanlık alana isabet eden tesis yerleri için Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanarak gerekli izinlerin alınması süreci yönetilmektedir. Alınmış izinlerin bedellerinin ödenmesi ve takibinin yapılması sağlanmaktadır.
 • Kamulaştırılması yapılmış veya yer tahsisi sağlanmış tesis yerlerinin tesis yüklenicilerine yer tesliminin yapılması için süre koordine edilmektedir.
 • Emlak vergilerinin takibi yapılmakta ve ödemeleri sağlanmaktadır.
 • 3’üncü şahıs tesis devri (Kamulaştırma, kiralama, tahsis) işlemleri yürütülmektedir.
Teknik Ofis

AYEDAŞ teknik ofisinde Elektrik Dağıtım Tesislerine ait Proje Kontrol ve Onay işlemleri, Şirket Yatırım Bütçesine Esas Kabul Süreçlerinin Yönetimi, Şirket Tesis İşlerinin Hak ediş, Kesin Hesap ve saha kontrol işlemleri yapılmaktadır. Her yıl Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tebliği gereğince onay yetkileri dağıtım şirketlerine verilen, gerek şirket içi gerekse şirket dışında hazırlanan tüm Elektrik Dağıtım Tesislerine ait projelerin kontrol ve onay işlemleri uygulama birliğinin sağlanmakta, denetim ve raporlamaları etkin bir şekilde yürütülmektedir.

AYEDAŞ yatırım programında yer alan tüm işlerin geçici ve kesin kabul yönetimi süreci, her yıl Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Proje Onayı ve Kabul Yetkisi tebliği gereğince yürütülmesinden sorumludur.

AYEDAŞ yatırım bütçesi dahilinde yapılan saha uygulamalarına ait hakkediş ile kesin hesap kontrolleri yapılarak bu işlere ait saha denetimleri yürütülmektedir. ​​​​​