Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Tazminat Sorgulama ve Başvuru

Muhatap Numarasını girerek tazminat hakkınızın olup olmadığını görebilirsiniz.

*Muhatap Numarası 9 hane olmalıdır.

01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Kalite Yönetmeliğinin "Tazminat Ödemeleri" başlıklı 27 nci maddesinde: "Kaçak elektrik enerjisi kullanan kullanıcılar lehine, kaçak elektrik kullanım dönemi boyunca bu Yönetmelik kapsamında tazminat oluşmaz." hükmü yer almaktadır. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 vd. maddeleri uyarınca kaçak kullanılması halinde ödenmiş olan tazminat / tazminatlar iade alınacaktır.

Yükleniyor

yükleniyor