Anasayfa > > > Kariyer
Kariyer
​​
AYEDAŞ'TA İŞ​​

AYEDAŞ, çalışanlarıyla bütünleşen kurum kültürü çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. AYEDAŞ, başarı ve üstünlüğün nitelikli insan kaynağı ile sağlanacağının bilincindedir. Bu bilinçten hareketle şirket ihtiyaçları ve stratejileri doğrultusunda “uygun işe uygun insan” yaklaşımı ile kurum kültürüne ve pozisyonlara en uygun ve nitelikli adayları şirket bünyesine kazandırmayı hedeflemektedir. 

AYEDAŞ içerisinde bulunan tüm açık pozisyonlar, kariyer portallarından, birlikte çalışılan danı​​şmanlık şirketlerinden, iç ilan sistemi yöntemiyle veya Sabancı Holding web sitesinde yayınlanan insan kaynakları ilanları ile duyurulmaktadır. Adaylar tarafından yapılan tüm başvurular, veritabanında saklanmaktadır. Pozisyonun gerektirdiği niteliklere uyan adayların işe alım süreci başlatılır. İşe alım sürecimizde bütün adaylarımızın pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere, kurum kültürüne ve değerlerimize sahip olmaları beklenmektedir. 

Seçme ve yerleştirme sürecimizde adaylarla pozisyonun ilgili yöneticilerinin de katıldığı en az iki görüşme yapılmaktadır. Adaylara ilk görüşmelerinde Kişilik Envanteri uygulanmaktadır. Görüşmelerde daha doğru bir değerlendirme yapmak adına Vaka Çalışması ya da yönetsel pozisyonlar için Değerlendirme Merkezi çalışmaları da yapılmaktadır. Bu uygulamalarda çeşitli simülasyon araçları kullanılarak, adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları gözlemlenmektedir. Aranan pozisyon ile adayın yetkinliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra başvurulan pozisyonun gerektirdiği durumlarda adaylara İngilizce testi uygulanmaktadır. Kişilik envanteri, İngilizce test sonucu ve varsa değerlendirme merkezi uygulamaları sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapılmaktadır.​ 

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanındasaklanarak takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilmektedir. Görüşmeler esnasında paylaşılanlar gizli kalır.

 

​​​​

Kariyer Yönetimi

Çalışanlar, kariyer yolculukları boyunca sürekli olarak kurum tarafından desteklenmektedir. Çalışanların gelişimlerine odaklanarak güçlü ve gelişime açık yetkinliklerini tespit etmek, onları bu doğrultuda geliştirmek ve doğru araçlarla yönlendirerek kariyerlerine yön vermek temel yaklaşım olarak benimsenmiştir. Her yıl gözden geçirilen, organizasyonel başarı planı çerçevesinde; organizasyonun stratejik yönelimini ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çalışanlarımızın kariyerlerini de bu paralelde planlamalarını sağlayacak sistemler uygulanmaktadır. Kariyer yönetimi politikası, çalışanların katkılarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekte ve farklı deneyimler kazanma fırsatı sunmaktadır.

Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Ücret ve Yan Haklar politikası, çalışanların yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas almaktadır. Yüksek performansı ödüllendiren, adil ve yenilikçi bir yapıyı sürekli kılmayı amaçlar. Şirket içerisinde iş büyüklükleri Sabancı İş Ailesi Modeli kullanılarak ölçülür, kademeler bazında sıralanar​​ak ücret politikaları belirlenir. Ücret ve Yan Haklar politikası yetenekli çalışanları kuruma kazandırmak, çalışanların performansını, motivasyonunu ve bağlılığını arttırmayı he​defleyen rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur.


​​

Performans Yönetimi

Kurumsal performans yönetimi, ortak başarımıza paralel yaklaşımların benimsenmesi için, şirket hedefleri ve kişisel hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Kariyer ve performans yönetimi çalışan, yöneticisi ve İnsan Kaynakları tarafından ortaklaşa yürütülen sistemlerdir. Performans yönetim sistemi değerlendirmeleri, şirket içerisinde gelişim ve kariyer planlama süreçlerine entegre edilmektedir. ​