Anasayfa > > > Tarihçe
Tarihçe
TARİHÇE

1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Bakanlar Kurulu’nun kararı ile TEAŞ ve TEDAŞ adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeni bir yapılanmaya tabi tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tüzel kişiliğine kavuşturulmuştur. Aynı yıl TEDAŞ Müesseseleri olarak varlıklarını il düzeyinde sürdüren İstanbul merkez olmak üzere, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, ve Sakarya illerini kapsayan 6.800.000.000 TL sermayeli TEK sınırlı sorumlu BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM müessesesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

1984 yılında çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası’nın İşletme hakkı 1990 yılında, AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş.’ye devredilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu`nun 02/04/2004 tarihi ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleşme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi`nin Bağlı ortaklarından İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun’un 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup, 01/01/2005 tarihinden itibaren kurum faaliyetleri AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) adı altında yürütülmektedir.

Enerjisa, 15.03.2013 tarihinde yapılan ihale sonucu İstanbul Anadolu Yakası’nın elektrik tedarik ve dağıtımını yapan AYEDAŞ’ın hisselerinin tamanını 1.227 milyon ABD Doları karşılığındaki en yüksek teklifi vererek devralmaya hak kazanmış ve hisselerin devir işlemi 31.07.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan yaklaşık 4,7 milyon kişinin elektrik dağıtımına erişimini sağlayan Ayedaş, 2015 yılında 21.535 km uzunluğunda dağıtım hattında yaklaşık 10,78 TWh elektrik dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu oran, Türkiye’de tüketilen toplam elektrik enerjisinin % 4.9’luk kısmını oluşturmaktadır.​

Kronoloji
  • 1983 - TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU, 15.07.1970 tarih, 1312 sayılı yasa ile kurulmus, 12.10.1970 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 11.09.1982 tarih, 17809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2705 sayılı yasa ile Belediye, Köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri hak ve borçları ile Kurumumuza devir edilmiştir. 23.02.1983 tarih, 17968 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan yönetmelik ile İstanbul merkez olmak üzere, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, ve Sakarya illerini kapsayan 6.800.000.000 TL sermayeli TEK sınırlı sorumlu BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESI olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

  • 1984 - 1984 yılında çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası’nın İşletme hakkı 1990 yılında, AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş.’ye devredilmiştir.

  • 2005 - Özelleştirme Yüksek Kurulu`nun 02/04/2004 tarihi ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleşme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi`nin Bağlı ortaklarından İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun’un 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup, 01/01/2005 tarihinden itibaren kurum faaliyetleri AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) adı altında yürütülmektedir.

  • 2013 - Sabancı Holding – E.ON ortaklığı olan Enerjisa, 15.03.2013 tarihinde İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin hisselerinin tamamını 1.227 milyon ABD Doları karşılığında devralmaya hak kazanmıştır. 01.08.2013 tarihi itibariyle AYEDAŞ hisselerinin tamamı Enerjisa tarafından devralınmıştır.

AYEDAŞ bugün Türkiye’nin önemli bölgelerinde gerçekleştirdiği elektrik dağıtımını uluslararası kalite standartlarında yenilikçi bir anlayışla kesintisiz sürdürmektedir. ​​​​​​​​​​​

​​